Wanneer vinden de indicatiemomenten plaats?

1e indicatie : tijdens de intake.
Ik bepaal samen aan de hand van jouw/jullie situatie en het protocol het aantal uren zorg.

2e indicatie : kort na de bevalling door mij in overleg met de verloskundige en/of huisarts.
Het kan zijn dat na de bevalling en tijdens de kraamperiode je situatie verandert.

3e indicatie : op de 8e dag in overleg met de verloskundige en/of huisarts.
Mocht het nodig zijn dan worden tijdens deze indicatie de extra dagen zorg besproken, de 9e en/of 10e dag.

Kraamzorg bestaat maximaal uit tien aaneengesloten kraamzorgdagen, gerekend vanaf de dag van geboorte.
Als je de 10de dag gaat thuis komen met je kindje, hangt het van je verzekering af wat er nog mogelijk is aan kraamzorg.
Ben je hiervoor (aanvullend) verzekerd dan heb je recht op uitgestelde kraamzorg ook wel couveuse nazorg genoemd.
Dit is vaak maximaal 15 uur verdeel over 3 of 5 dagen. Ook dit is weer afhankelijk van de persoonlijke situatie op dat moment

Ben je hiervoor niet verzekerd dan kun je na de 10de dag kun je extra zorguren kopen. Deze extra zorguren komen echter geheel voor eigen rekening.
Daarvoor hanteer ik het tarief volgens het NZa.
Je kunt mij er altijd naar vragen, zo ook naar het tarief.

Urenuitbreiding vindt plaats na goedkeuring van verloskundige en/of huisarts.

Om je een idee te geven: Wanneer je borstvoeding geeft, krijg je 49 uren kraamzorg, verdeeld over 8 dagen.
Het aantal uren varieert van minimaal 24 uur tot maximaal 80 uur. Wanneer je flesvoeding geeft, krijg je 45 uur kraamzorg, verdeeld over 8 dagen.
Thuiskomst na ziekenhuis bevalling : Daarvoor geldt de regel : iedere nacht dat je in het ziekenhuis verblijft gaan van de geïndiceerde uren zorg af. Volgens het LIP : 5 1/2 uur bij flesvoeding, 6 uur bij borstvoeding per opname dag gaan van de geïndiceerde uren af. Dit omdat je ook de zorg in het ziekenhuis hebt genoten.