Bevalling

Bevalling thuis

De kraamverzorgende is een deskundige assistente voor de verloskundige of huisarts. Voor assistentie bij de bevalling krijg je extra zorguren. Jij en je baby worden na de bevalling verzorgd door de kraamverzorgende. In het bijzonder houdt zij de eerste twee uur na de bevalling de gezondheidstoestand van jou en je baby nauwlettend in de gaten.

De verloskundige of huisarts bepaalt wanneer je contact op moet nemen met Henny’s Kraamzorg. Doordat ik het Vroeg Inzetbare Partusassistentie (VIP) hanteer mag ik, indien jij dit wenst, 6 uur vóór de bevalling aanwezig zijn.

Ik ben 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer: 0654 71 66 54.
Dit wordt ook in het intake gesprek besproken.

Wat je allemaal nodig bent voor de thuisbevalling, vindt je bij bevalling thuis.

Bevalling in het ziekenhuis

De verloskundige of huisarts bepaalt op welk tijdstip jij als aanstaande moeder naar het ziekenhuis gaat voor de bevalling.
Geeft mij dan een telefoontje dat jullie op weg zijn naar het ziekenhuis.
Neem na de bevalling zo snel mogelijk contact met mij op om te laten weten wanneer je weer naar huis gaat. Het tijdstip waarop de kraamzorg kan starten bij je thuiskomt, wordt dan met je overlegd.
Ook dit wordt verder in het intake gesprek met je besproken.