BSN

Met ingang van 1 juni 2009 moeten ook alle kraamzorgorganisaties het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens over cliënten. Ik moet er zeker van zijn dat het BSN en de gegevens bij een bepaalde persoon horen. Ik ben verplicht het BSN te controleren voordat met de zorg gestart kan worden.

Sinds 25 mei 2018 voldoe ook ik aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Sinds die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Het doel is het verbeteren van de kwaliteit van de zorg door betrouwbare gegevensuitwisseling.

Zie voor verdere info :
www.rijksoverheid.nl