Kosten

Wat krijg ik vergoed van mijn zorgverzekeraar?

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, apotheek of kraamzorg.

Alle geïndiceerde uren worden door je zorgverzekeraar vergoed behalve de wettelijke Eigen Bijdrage, hierna EB te noemen.
Dit staat los van het Eigen Risico wat de zorgverzekeraars innen!

De wettelijke EB is € 4,70 per kraamzorguur (2022).
Dit bedrag is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en van toepassing op elke kraamzorgorganisatie.
Ben je aanvullend of extra aanvullend verzekerd, kijk dan in je polisvoorwaarden of je de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt.

Mocht het na de kraamweek nodig zijn en je bent er niet voor verzekerd, kan ik extra uren bieden. Echter hiervoor hanteer ik het NZa kraamzorg tarief. Deze uren moet je dus zelf betalen.

Voor de kosten hiervan kun je contact met mij opnemen op 0654 71 66 54.