Wanneer kolf je

Wanneer kolven | Hoe vaak moet je kolven | Hoelang kolven

Wanneer kan je het beste kolven?
En ook dat is dan weer anders voor elke mama. Maar als direct voeden van je baby (nog) niet mogelijk is, is het verstandig om zo snel mogelijk te starten met kolven. Zo breng je de melkproductie op gang. Hierbij is het raadzaam om gebruik te maken van een volautomatische dubbelzijdige kolf.
Ga niet kolven ‘om uit te vinden hoeveel je produceert’. Dit is geen goede manier om te kijken hoeveel melk of je hebt en als je het vlak voor een voeding doet, krijgt de baby een legere borst aangeboden.
Kolven kun je op elk uur van de dag doen. Veel huid op huid contact bevorderd het opwekken van de toeschietreflex. Leg je baby bloot op je buik, je bent net een kacheltje voor de baby. In de nacht kolven kan een hogere prolactine piek geven en is wel goed om te doen. Maar doe dit 1 keer als je te moe bent. Een goede nachtrust bevorderd ook de productie positief!
Je zou in de ochtend baby kunnen laten drinken en de borsten nog nakolven om het restant op te vangen.
Je kunt eerst een kolfsessie inlassen en daarna baby laten drinken. Baby leegt de borsten effectiever dan een kolf en hierdoor is het mogelijk de melkproductie op te voeren. Mocht baby toch nog honger hebben dan ga je wisselvoeden en geef je baby nog een 2e, 3e of 4e borst.
Geef baby 1 borst, kolf de andere en wanneer baby nog honger dan geef je baby de gekolfde borst.
Een lege borst werkt hard om weer aan te vullen. Vaak voeden en/of kolven zal meer productie geven dan lang voeden en/of kolven.
Wanneer er geen melkstroom is, wacht je een poosje en begin je opnieuw.

Baby drinkt niet voldoende:
Als jouw baby niet voldoende drinkt tijdens een voeding aan de borst en bijgevoedt moet worden dan kan je na de voeding nakolven, mee masseren en borstcompressie toepassen om extra moedermelk voor de baby te genereren en gelijktijdig de borst stimuleren meer melk aan te maken. Wanneer jouw baby maar een borst drinkt, zou je de andere borst kunnen kolven voor wat extra melk.

Kolfschema bij te weinig melk als de baby niet aan de borst drinkt:
Elke uur kolven overdag en in de nacht 1 keer kolven.
Doe dit 1 á 2 dagen en ga dan over op elke 2 uur kolven overdag. Als het goed is zie je dat de productie omhoog is gegaan.
Is het nog niet voldoende dan kun je nog een keer een sessie doen van elke 1 uur kolven gedurende 2 dagen. Vaak is dan de productie op peil.
Sommige moeders reageren ook goed op 1 uur elke 10 minuten even kolven. Het gaat dan niet om de hoeveelheid maar om de prikkeling. Dit kun je 1 keer per dag doen. voor 1 uur en dan weer elke 3 uur kolven.
Als er geen melkstroom komt dan de toeschietreflex eerst opwekken. Lukt het dan nog niet dan is misschien overleg met een lactatiekundige verstandig.

Toeschietreflex bevorderen:
Om de toeschietreflex op te wekken masseer je je tepel en borst. Maak je borsten warm met een hittepit of kruik. Dan de kolf aanzetten op de toeschiet fase (korte haaltjes) en als er druppels komen kun je de kolf op de lange halen zetten. Dan de linkerborst kolven op dezelfde manier.
Wil de melkstroom niet op gang komen dan kan diep doorzuchten helpen. De baby aan de borst laten drinken of bij je leggen en dan de andere borst kolven kan ook een prikkeling geven.
Is er geen melkstroom dan weer eerst massage en tepelstimulatie.
Kolven zolang er melk komt, bij druppels nog een paar min doorgaan en dan stoppen. Bij gebruik van een dubbelzijdige kolf doet je hetzelfde, zet dan de kolf op beide borsten en hoef je niet te wisselen van borst.
Het kan soms enige minuten duren voordat de melk gaat stromen, dit is normaal. De hoeveelheid afgekolfde melk kan van keer tot keer verschillen.
De eerste dagen na de bevalling komen er misschien niet meer dan enkele druppels. Dit is colostrum en bevat veel afweerstoffen voor de baby (eerste vaccinatie voor de baby!). Deze druppels hebben grote waarde en dragen bij aan de gezondheid van je baby. Je kunt deze druppels ook met je hand op een lepeltje druppelen en dit rechtstreeks aan de baby geven.
Prolactine is het melk stimulerend hormoon. Prolactine is verhoogd na elke slaap- en rustperiode. Zorg dat je voldoende rust en slaap neemt zodat dit hormoon goed haar werk kan doen. Laat niet langer dan 5 uur tussen de kolfsessies.

Hoe vaak moet je kolven?
Dat ligt aan de reden waarom je kolft: drinkt de baby bij je aan de borst of ben je volledig afhankelijk van jouw kolf om de baby van moedermelk te voorzien? Verder bepaalt jouw toeschietreflex en opslagcapaciteit hoe vaak je zult moeten kolven om aan een bepaalde hoeveelheid melk te komen.
De meeste moeders, met een volledige melkproductie, kunnen zonder dat hun baby aan de borst drinkt, 6 a 8 keer per dag kolven en hun toch hun melkproductie handhaven.
Kolven om de melkproductie op gang te brengen: minimaal acht keer per 24 uur kolven.
De kraamverzorgende/verpleegkundige zal je hier verder bij begeleiden.
Als je kolft omdat je gaat werken of een dagje weg wilt, kun je gaan kolven op de tijdstippen dat je baby voeding zou krijgen. Mits je geen ernstige stuwing hebt, kan je best 8 uur slapen zonder te kolven.

Het uiteindelijke doel is voldoende melk te hebben voor de baby om in zijn of haar behoefte te voorzien.
Soms is het nodig om de melkproductie een boost te geven om wat meer melkopbrengst te verkrijgen. Wanneer baby bij je aan de borst drinkt, zal hij of zij regeldagen of clustermomenten hebben. Met een kolf de melkproductie opvoeren heet ‘Clusterkolven’ of ‘Powerpumping’. ->hier een sub label aan

Hoe lang moet je kolven?
Je kolft totdat je geen straatjes melk meer ziet. Wanneer de straatjes weer druppeltjes worden, probeer je een nieuwe toeschietreflex op te wekken. Moedermelk kolven is afhankelijk van de toeschietreflex en melkstroom. Tijdens het kolven kun je gebruik maken van borstcompressie en borstmassage om de melkstroom op gang te houden. Wanneer je met borstcompressie en borstmassage geen melkstroom meer kunt genereren dan mag je stoppen en later nog eens proberen.
Let op: slecht passende borstschilden hebben effect op de toeschietreflex en daardoor ook op de hoeveelheid melk die gekolfd kan worden.

Opslagcapaciteit van de borst:
De opslagcapaciteit van een borst heeft invloed op jouw toeschietreflex en bepaalt de hoeveelheid moedermelk die een baby per voeding kan drinken of die je kan kolven. De ene moeder zal dus vaker moeten voeden of kolven dan de andere moeder. Dit is normaal; niet iedereen gaat ook even vaak naar het toilet om te plassen.

Kolfschema als de borstvoeding goed op gang is:
Elke drie uur kolven en in de nacht 6 uur ertussen laten is meestal voldoende. Heb je veel melk dan kun je proberen elke 4 uur te kolven en in de nacht max 6 uur ertussen laten. Sommige moeders hebben ook een goed productie bij 4 keer kolven, maar dit raad ik af in de eerste weken.
Wanneer je na verloop van tijd routine in het kolven hebt en de melkproductie op peil is, kun je best een beetje schuiven met de tijden die voor jouw beter uitkomen.
Wel is het belangrijk om de borsten te blijven kolven totdat deze zacht aanvoelen en er bijna geen melk meer uit komt. Ik raad je aan niet langer dan een half uur totaal te kolven.
Je kolft tot de straaltjes melk weer druppeltjes worden. Je kunt dan het beste nog 1 tot 2 minuten doorgaan met kolven, dit is vettere ‘achtermelk. Een dubbelzijdige kolf geeft niet standaard meer melk.
Als langdurig kolven nodig is, raad ik je een dubbelzijdige kolf aan. Dit geeft een aanzienlijke tijdswinst en mogelijk ook meer melkproductie. Een hele voeding afkolven duurt bij gebruik van een dubbelzijdige kolf ongeveer 10 tot 15 minuten.
Voor sommige moeders is met de hand kolven een goede optie en kolven hier een prima productie mee. Hier kan je heel handig mee worden. Ook is het goed om nog even met de hand na te kolven als de productie wat aan de lage kant is. Vaak is er dan een verhoging van 20% in de melkproductie. Ook compressie geven is een manier om meer te kolven.

Regeldagen
Regeldagen komen voor rond de leeftijd van 10 dagen, 3 weken, 3 maanden en 6 maanden, maar kunnen zich ook op andere momenten voordoen. Op regeldagen hoeft je baby niet per se langer aan de borst, maar wel iets vaker.
Redenen voor regeldagen kunnen zijn: *

  • Soms wil je baby een of twee dagen wat vaker drinken. Zo ‘regelt’ hij dat de melkproductie toeneemt, zodat die weer aansluit bij zijn behoeften.
  • Het kan ook zijn dat je kind een virus onder de leden heeft. Door vaak om de borst te vragen, krijgt je kind extra veel antistoffen binnen die de ziekte bestrijden.
  • Een derde mogelijkheid is dat je baby de vorige dag te weinig gedronken heeft en dit nu wil inhalen. Ook op andere momenten waarop de melk wat is teruggelopen kan je baby vaak om de borst vragen. Als je daaraan toegeeft, komt de melkproductie weer heel snel op peil.
  • Of je kind heeft even z’n dag niet en wil veel knuffelen en lekker vaak iets warms.

Switch feeding
Als je zelf de melkproductie wat op wilt voeren, kun je de methode van ‘switch feeding’ toepassen. Daarbij wissel je een paar keer snel van borst. Dat gaat bijvoorbeeld als volgt:

  • Laat de eerste borst helemaal leegdrinken.
  • Geef de tweede borst zolang je kind lekker drinkt.
  • Wissel weer naar de eerste borst voor een paar minuten.
  • Geef zo mogelijk de tweede borst nog een paar minuten.

Clusteren
Als de productie aan het eind van de dag wat terugloopt kun je ook in de avond een paar keer extra kolven. Baby’s doen dit ook vaak aan het einde van de dag en dit noemen we clusteren. Ze drinken dan veel gedurende de avonden en slapen dan in de nacht vaak langer. Je baby kan ook in de avond meer willen drinken uit de fles. Borstvoeding krijgen ze nooit teveel ze mogen drinken wat ze willen uit de fles.
Borstcompressie:
Bij een studie naar het effect van gelijktijdige borstmassage en kolven concludeerde men dat moeders een 40 tot 50 procent hogere melkopbrengst hadden tijdens het kolven met borstmassage in tegenstelling tot kolven zonder borstmassage.
Een andere populaire techniek om de melkopbrengst te verhogen, heet borstcompressie. De volheid van de borst zorgt voor een hoge druk aan de binnenzijde en stimuleert de T(oe)S(chiet)R(eflex) zodat er een snelle melkstroom is. Wanneer de borst leger raakt, neemt ook de snelheid van de melkstroom af. Wanneer je op dat moment borstcompressie toepast, vergroot je de druk binnenin de melkkanaaltjes. Extra melk die wordt gedronken of gekolfd tijdens compressie of massage zorgt voor een verhoging van de melkproductie omdat hoe leger de borst raakt des te harder ze werkt om weer melk aan te maken.
Redenen om borstcompressie toe te passen zijn legio:
Tijdens de eerste dagen na de geboorte waarin de melkproductie nog op gang moet komen.
Bij een achterblijvende of teruglopende melkproductie in een later stadium.
Bij situaties waarin het toeschietreflex verminderd is, bijvoorbeeld door pijn, onzekerheid of stuwing.
Langzame melkstroom bijvoorbeeld doordat de melkstroom in een deel van de borst wordt belemmert door een borstontsteking.
Bemoeilijkte drinktechniek van de baby.
Verhogen van de melkproductie.
Bij het gebruik van een tepelhoedje.

Wil je hier meer over weten, klik dan hier Borstcompressie Stap voor Stap