Meer of minder uren zorg

Mochten er tijdens je zwangerschap, de bevalling en de daarop volgende kraamzorgperiode veranderingen optreden in je situatie dan kan het aantal te geven uren kraamzorg altijd bijgesteld worden door de verloskundige en mij. Dit gebeurt uiteraard in overleg met jou/jullie. Binnen deze geïndiceerde uren stel ik samen met jou/jullie vast, wat ik voor je kan doen. Op deze manier kan ik ervoor zorgen dat je een fantastische kraamtijd tegemoet gaat. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kunnen er uren bij komen of af gaan.
Meer uren zorg wordt geboden als er iets aan de hand is met jezelf, de baby of je gezin.

Wanneer je geen medische of sociale indicatie hebt, maar toch meer kraamzorguren wilt, biedt Henny’s Kraamzorg je de mogelijkheid om meer dan de geïndiceerde uren kraamzorg af te nemen. Deze extra uren komen volledig voor eigen rekening en zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Je krijgt dus altijd zorg op maat.