Basispakket

Kraamzorg zoals wij die kennen in Nederland is uniek. In geen enkel ander land ter wereld bestaat deze vorm van kraamzorg thuis, waarbij een professionele kraamverzorgende moeder en baby ondersteunt.
Daarom vinden wij het in Nederland zo belangrijk dat de kraamzorg in het basispakket blijft!
Iedere kraamvrouw in ons land kan aanspraak maken op minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg, verdeeld over maximaal tien dagen, afhankelijk van de indicatie door de verloskundige op basis van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg.

Het basispakket bestaat uit 45 uur bij flesvoeding of 49 uur bij borstvoeding, verdeeld over acht dagen, gerekend vanaf de geboorte van je kindje.
Ik overleg met jou/jullie hoe je deze uren wilt invullen. Als je in het ziekenhuis bevalt, dan wordt een aantal uren in mindering gebracht omdat je in het ziekenhuis ook wordt ondersteund.